Kurzy PC

Základy práce s PC

práca v prostredí Windows 7 alebo 8
– získanie základných zručností obsluhy a práce s PC –
word,  outlook,  internet, základy excelu – 20 vyučovacích hodín
– zahájenie každý pondelok v mesiaci
vždy pondelok-utorok-štvrtok-pondelok 16.00-20.00,
cena = 95.-EUR/osoba v skupine 3-5 osôb – 20 hodín
alebo 190.-/individuálne vyučovanie (15 hodín) – kedykoľvek podľa požiadavky

MS Word – osnova kurzu
– od základov až po pokročilých, termíny na objednávku, 25 vyučovacích hodín,
cena = 125.-EUR/osoba v skupine 2-5 osôb – 20 hodín
alebo= 210.-/individuálne vyučovanie (18 hodín)

Excel 2007/2010 základy – osnova kurzu
– od základov až po pokročilých, termíny na objednávku, 15 vyučovacích hodín,
cena = 125.-EUR/osoba v skupine 2-5 osôb – 20 hodín
alebo= 210.-/individuálne vyučovanie (18 hodín)

Excel 2007/2010 pokročilí – osnova kurzu
termíny na objednávku, 20 vyučovacích hodín,
cena = 105.-EUR/osoba v skupine 2-5 osôb – 15 hodín
alebo= 230.-/individuálne vyučovanie (18 hodín)

MS PowerPoint 2007/2010 – osnova kurzu
– od základov až po mierne pokročilých, termíny na objednávku
cena = 155.-EUR/osoba v skupine 2-5 osôb – 20 hodín
alebo= 290.-/individuálne vyučovanie (18 hodín)

Kurzy programovania Java

Základy programovaniaosnova kurzu
denne pondelok – piatok 17.00-21.00 alebo denne pondelok – piatok 9.30-13.30
25 hodín á 45 minút = 270.-EUR – v skupine 4-8 osôb

Pokročilé techniky programovaniaosnova kurzu
denne pondelok – piatok 17.00-21.00 alebo denne pondelok – piatok 9.30-13.30
25 hodín á 45 minút = 270.-EUR – v skupine 4-8 osôb

JAVA na objednávku – v dňoch a časoch podľa požiadavky:
1 osoba = 630.-EUR
2 osoby = 400.EUR
3 osoby = 320.-EUR