Kurzy účtovníctva

Podmienky preplácania kurzov pre evidovaných na Úrade práce – informujte sa a využite
možnosť preplatenia jazykového kurzu alebo kurzu účtovníctva či programovania viac

Naše kurzy prebiehajú prakticky na PC v programoch Alfa, Omega, Olymp, Pohoda,
MRP, Money, PROLUC
alebo iné podľa individuálnej požiadavky, skupinové kurzy sa
otvárajú pre min. 3 osoby, pre max. 6 osôb. Skupinové kurzy všeobecného účtovníctva sú
vedené priamo na PC, 2-3 dni teória – účtovné súvzťažnosti, následne na PC – založenie firmy,
konkrétne účtovné prípady, uzávierkové operácie. Mzdové účtovníctvo, sklady, cestovné
náhrady sú obsahom samostatných školení a v rámci kurzu PÚ sa preberajú len okrajovo.

osnovy kurzov – podvojné/jednoduché/mzdové účtovníctvo

kurz jednoduchého účtovníctva pre začiatočníkov v programe Alfa – DOPOLUDŇAJŠí
– 30 hodín, cena = 190.-EUR – 2 x týždenne 5-6 vyučovacích hodín denne, vždy pondelok-
streda-piatok-pondelok 8.00-15.00 Kurz obsahuje 30 hodín teórie a praktického účtovania v programe

kurz podvojného účtovníctva pre začiatočníkov v programe Pohoda/Omega – VEČERNÝ
– 50 hodín, cena = 215.-EUR – pondelok-streda-štvrtok 15.00-19.00
Kurz obsahuje 30 hodín teórie a 20 hodín praktického účtovania v programe PU.

kurz podvojného účtovníctva pre začiatočníkov – Omega (MRP, Money, Pohoda) – VÍKENDOVÝ
– 50 hodín, cena = 235.-EUR – piatok 16.00-20.00, sobota-nedeľa 9.00-14.00.
Kurz obsahuje 30 hodín teórie a 20 hodín praktického účtovania v programe PU.

kurz podvojného účtovníctva pre začiatočníkov v programe Omega – DOPOLUDŇAJŠÍ
termíny:  celoročne podľa záujmu
50 hodín, cena = 185.-EUR – pondelok-streda-piatok 8.00-15.00
Kurz obsahuje 30 hodín teórie a 20 hodín praktického účtovania v programe PU. Pre mierne
pokročilých možnosť pristúpenia do zahájeného kurzu počas vyučovania teórie

kurz podvojného účtovníctva pre mierne pokročilých v programe Omega – DOPOLUDŇAJŠÍ
termíny: celoročne podľa záujmu
– 36 hodín, cena = 190.-EUR – utorok-streda-štvrtok 9.00-14.00 (prestávka 30 minút)
Kurz obsahuje 10 hodín teórie a 26 hodín praktického účtovania v programe PU. Možnosť
pristúpenia do zahájeného kurzu počas vyučovania teórie – lektor doučí zameškané hodiny.

kurz mzdového účtovníctva – VÍKENDOVÝ / VEČERNÝ
– cena = 125.-EUR – potrebné minimálne znalosti základov podvojného účtovníctva –
18 hodín -sobota-nedeľa 9.00-16.00 / dve popoludnia 13.00-20.00
prvý deň teória, následne práca s programom Olymp/Pohoda
– pracovno-právne vzťahy – zmluvy, prihlášky, dohody
– výpočet miezd – štátne soc. dávky, odvody, poistenie, dane, tvorba soc. fondu
– výpočet dane z príjmov FO – hlásenia, výkazy, ročné zúčtovanie dane a preddavkov
na zdravotné poistenie

Účtovanie v programe Omega/ Pohoda – individuálny kurz, termíny na objednávku celoročne
– oboznámenie a účtovanie v programe Omega alebo Pohoda na základe modelových príkladov
PU, pre účtovníkov s pokročilou znalosťou PU plánujúcich zakúpenie a využívanie programu
Omega alebo Pohoda
15 vyučovacích hodín – funkcie programu Omega/Pohoda a jeho využívanie od otvorenia
firmy až po účtovnú závierku
cena = 220.-EUR (cena je za vyučovanie 1 osoby, 2 osoby = 130.-/os., 3 osoby = 100.-/os.)

KURZY NA OBJEDNÁVKU:
– pri prihlásení na kurzy na objednávku, v časoch a frekvencii podľa dohody, bez PC alebo
na PC, vo vybranom programe, odporúčame na vlastnom PC /nie je podmienkou/:
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – 22-25 hodín:
320.-EUR / 1 účastník (individuálny kurz), 190.-EUR/os. –  2 účastníci (duo kurz),
130.-EUR/os. –  3 účastníci (mikroskupina)
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO – 40-45 hodín:
660.-EUR / 1 účastník (individuálny kurz),  360.-EUR/os. – 2 účastníci (duo kurz),
280.-EUR/os. – 3 účastníci (mikroskupina)
MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO (so základmi súvisiacej personalistiky) – 12 hodín:
190.-EUR / 1 účastník (individuálny kurz), 135.-EUR/os. – 2 účastníci (duo kurz),
100.-EUR/os. – 3 účastníci (mikroskupina)

AKCIA v mesiaci máj-jún: individuálne kurzy u klienta pre 1-2 osoby so zľavou 5%.
AKCIA platí pre vyučovanie pondelok – štvrtok v časoch 8.00-16.00 hod.

zľavy pre kombináciu pri individuálnych kurzoch:
Jednoduché + podvojné účtovníctvo – 70 hodín = 890.-EUR
Jednoduché + podvojné + mzdové účtovníctvo – 80 hodín = 990.-EUR

 

Kľúčové slová:
kurzy účtovníctva, kurz podvojného účtovníctva, podvojné účtovníctvo, účtovník, účtovanie, jednoduché účtovníctvo