Právnická angličtina

Náš kurz právnickej angličtiny je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zdokonaliť v komunikácii v anglickom jazyku v oblasti práva bez ohľadu na ich profesiu.

Cieľom kurzu je osvojiť si bežnú slovnú zásobu používanú v oblasti obchodného a občianskeho práva. Študijným materiálom je odborná cambridgeská učebnica zameraná na medzinárodné obchodné právo, doplnená o dokumenty z praxe v podobe úradných listín, zmlúv, znení zákonov, uznesení a pod. Záujemcovia si osvoja vybranú právnickú terminológiu, zdokonalia sa v ústnej komunikácii a rozvinú schopnosti použiť nadobudnuté odborné skúsenosti pri tvorbe právnického textu.

Možnosť prípravy záujemcov na vykonanie skúšky ILEC (Cambridge).

Rozsah kurzu: 40 hodín á 45 min

Zahájenie kurzu: podľa záujmu
Podmienky prijatia: stredne pokročilá úroveň jazyka (ak si nie ste istí – otestujeme)
Lektor: kvalifikovaný lektor anglického jazyka vyštudovaný v obore právo
Učebnica: Legal English
Kurz otvárame pri minimálnom počte 4 osoby, maximálny počet 8 účastníkov

Cena: 255.-EUR/osoba

Viac info o ILEC skúške: http://www.cambridgeesol.org

Ponuka pre firmy, individuálnych záujemcov – termín, dni, časy, počet hodín podľa výberu, cena pri počte 35 hodín za celý kurz:

1 osoba = 630.-EUR
2 osoby = 770.-EUR
3 osoby = 890.-EUR

OD SEPTEMBRA plánujeme INTENZÍVNE MESAČNÉ kurzy 3 x týždenne 3 x 45 minút.