Preklady dokumentov

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je sprostredkovanie služieb – preklady dokumentov – úradné preklady (vysvedčenia, diplomy, certifikáty, rodné listy, sobášne listy, pracovné zmluvy, technické preukazy …) i neúradné (jednoduché zmluvy, životopisy, návody na obsluhu, webové stránky, literárne diela …).

cenník-prekladov

– zvýhodnené ceny – neúradné preklady z ruského a nemeckého do slovenského jazyka = 8-12.-EUR/normostrana /všeobecný text, bez odbornej terminológie/

– ceny prekladov úradných dokumentov pre nemecký a anglický jazyk = 20-23.- EUR/normostrana

– k úradnému prekladu je nutné doručiť originál prekladanej listiny alebo jeho notársky overenú kópiu

cenník notárskych poplatkov vrát. DPH:
1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 1,60 €
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 3,19 €
Po doručení originálneho dokumentu  zabezpečíme pre Vás notárske overenie fotokópie prekladanej listiny.

AKCIA na júl/august:
preklady rodných listov
z/
do anglického a nemeckého jazyka 
za 18.-EUR/normostranastamp

cenník prekladov ostatných jazykov v prílohe

Kľúčové slová:preklady, úradné preklady, prekladateľská agentúra, úradný preklad Bratislava, preklad dokumentov, prekladateľ, prekladatelia


 

w6 <KENOX S760  / Samsung S760> 200806017-ROMA-POL-ESAMI DI MATURITA,Nella foto alcuni studenti poco prima di sostenere la prova ripassano alcuni testi.questa mattina al Liceo DEl San .Giuseppe del Caburlotto al Quarto Miglio. Mario De Renzis Analyzing financial data w2 w1

Najnovšie komentáre